Kiến trúc hiện đại trong ngôi nhà Joc Blue Hills Residence

Với kiến trúc hiện đại, sang trọng, ngôi nhà Joc Blue Hills Residence này mang đến cho mọi người một không gian sống thư thái, tiện nghi với ngập tràn ánh sáng tự nhiên cũng như khí trời trong lành. Đây là một kiến trúc của Nico van der Meulen.

f646ebff55ecc5f60e38f70f00fe1d43 Kiến trúc hiện đại trong ngôi nhà Joc Blue Hills Residence

3f6650cc02a92fb6212d474a15b681ab Kiến trúc hiện đại trong ngôi nhà Joc Blue Hills Residence

7cbf2558d15e309101dbe156ebdbba3a Kiến trúc hiện đại trong ngôi nhà Joc Blue Hills Residence

7cf06f8395c21834068cdd472f3de00f Kiến trúc hiện đại trong ngôi nhà Joc Blue Hills Residence

21e2bb4e9bd3b696fe5f6c4323f90e10 Kiến trúc hiện đại trong ngôi nhà Joc Blue Hills Residence

59d5e24d741d47179d18ebf146c257b0 Kiến trúc hiện đại trong ngôi nhà Joc Blue Hills Residence

340aba9ff50f65a22682da4054e30b96 Kiến trúc hiện đại trong ngôi nhà Joc Blue Hills Residence

522d4dbb9209cd51174ac2d3abbadea0 Kiến trúc hiện đại trong ngôi nhà Joc Blue Hills Residence

844d1e77b135b2f5222a2ac8e23005ed Kiến trúc hiện đại trong ngôi nhà Joc Blue Hills Residence

3619b635438c2bffc02d38b2f5096612 Kiến trúc hiện đại trong ngôi nhà Joc Blue Hills Residence

176753b3261f32c1cfd7b069affff848 Kiến trúc hiện đại trong ngôi nhà Joc Blue Hills Residence

375157 a Kiến trúc hiện đại trong ngôi nhà Joc Blue Hills Residence

a2ef8621f7c4eee1748079f059d767cc Kiến trúc hiện đại trong ngôi nhà Joc Blue Hills Residence

a11c0bc9760dd1b32dee4de3788e5a87 Kiến trúc hiện đại trong ngôi nhà Joc Blue Hills Residence

b8c2687dddbac35a9756211b59aa47c4 Kiến trúc hiện đại trong ngôi nhà Joc Blue Hills Residence

c0814261f4aab2ed4cfe071037800922 Kiến trúc hiện đại trong ngôi nhà Joc Blue Hills Residence

c883734e9cc0f0dc94326cd56e7f750e Kiến trúc hiện đại trong ngôi nhà Joc Blue Hills Residence

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *