Ngôi nhà hẹp khá xinh xắn ở Singapore

Ngôi nhà dài và hẹp nằm tại Singapore này khá xinh xắn với kiến trúc hiện đại, trần cao cùng những bức tường gỗ tạo khe hở cho ánh sáng lọt vào nhưng vẫn giữ được sự riêng tư cho mọi người trong gia đình.

f78df7a9da20273111ef18a43c3d31a5 Ngôi nhà hẹp khá xinh xắn ở Singapore

2bb9784c9a359ce46cd92e32b10a21a7 Ngôi nhà hẹp khá xinh xắn ở Singapore

5dda3e4b4f653173b94b13085a65ca8b Ngôi nhà hẹp khá xinh xắn ở Singapore

6ad6e0d3924672bab8d928d2bb030708 Ngôi nhà hẹp khá xinh xắn ở Singapore

8fd92386bd0af79e8467e57135d184a6 Ngôi nhà hẹp khá xinh xắn ở Singapore

9cf280c74c125ef0b319b880fa226879 Ngôi nhà hẹp khá xinh xắn ở Singapore

097cf021c2e7ee23a5cb73b36fd30563 Ngôi nhà hẹp khá xinh xắn ở Singapore

6424e460a340774c9831546f61ca119d Ngôi nhà hẹp khá xinh xắn ở Singapore

375159 a Ngôi nhà hẹp khá xinh xắn ở Singapore

0527316007e5c3a181de06f49c09534e Ngôi nhà hẹp khá xinh xắn ở Singapore

a65d20ab59025ccf522449bf30817d04 Ngôi nhà hẹp khá xinh xắn ở Singapore

a5943cf5ab04760a2164a14eadb684b3 Ngôi nhà hẹp khá xinh xắn ở Singapore

c93dbb4ae239827efd04435e356fba8d Ngôi nhà hẹp khá xinh xắn ở Singapore

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *