Xác nhận hồ sơ bản vẽ

Xác nhận hồ sơ bản vẽ

12/06/2007 08:53

Nhà tôi xây dựng không phép, nhưng đã được UBND quận Gò Vấp (TP HCM) công nhận tồn tại theo quyết định 207 của UBND TP. Khi xin cấp giấy hồng mới, tôi đã nộp hai bản vẽ do công ty có tư cách pháp nhân đo vẽ.

Nhà tôi xây dựng không phép, nhưng đã được UBND quận Gò Vấp (TP HCM) công nhận tồn tại theo quyết định 207 của UBND TP. Khi xin cấp giấy hồng mới, tôi đã nộp hai bản vẽ do công ty có tư cách pháp nhân đo vẽ.

Yêu cầu:

Một bản vẽ nhà có xác nhận của phòng quản lý đô thị quận, còn bản vẽ đất chưa kiểm tra, xác nhận. Cán bộ yêu cầu phải đem bản vẽ đất đến Phòng Tài nguyên Môi trường quận Gò Vấp xác nhận mới nhận hồ sơ. Như vậy có đúng không?

Trả lời:

Bà Nguyễn Minh Trang, Trưởng phòng cấp chủ quyền nhà đất, Sở Xây dựng TP HCM, cho biết, theo hướng dẫn của Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên Môi trường TP HCM, bản vẽ sơ đồ nhà ở – đất ở nộp kèm hồ sơ đề nghị cấp giấy hồng mới phải có xác nhận kiểm tra của phòng chuyên môn cấp quận về nội dung quy hoạch.

Đối với hồ sơ cấp giấy hồng mới của bạn, nếu trên bản vẽ có xác nhận đầy đủ các nội dung quy hoạch liên quan đến toàn bộ khuôn viên nhà ở và đất ở thì bản vẽ đất không cần có kiểm tra, xác nhận của phòng tài nguyên môi trường. Trường hợp nội dung kiểm tra xác nhận của phòng quản lý đô thị trên bản vẽ nhà ở chưa thể hiện đầy đủ các nội dung quy hoạch liên quan đến toàn bộ khuôn viên đất thì cần có kiểm tra, xác nhận nội nghiệp bổ sung phần đất ở.

(Theo Tuổi Trẻ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *