Tính hợp lệ khi mua đất nhà máy

Tính hợp lệ khi mua đất nhà máy

23/01/2009 08:53

Cùng chủ đề : Tư vấn về sổ đỏ

  • Được cấp 2 sổ đỏ cho cùng một mảnh đất hay không?
  • Thắc mắc về việc cấp sổ đỏ với trường hợp mảnh đất có nhiều người sở hữu
  • Ai được quyền nhận sổ đỏ thay người đã chết?

Đầu năm 2007, người nhà tôi có mua một ngôi nhà là văn phòng của một nhà máy ở quận Hoàng Mai (Hà Nội). Việc mua bán có chữ ký và đóng dấu của giám đốc nhà máy. Điều đó có hợp lệ không? (Đoàn Xuân Hồng)

Đầu năm 2007, người nhà tôi có mua một ngôi nhà là văn phòng của một nhà máy ở quận Hoàng Mai (Hà Nội). Việc mua bán có chữ ký và đóng dấu của giám đốc nhà máy. Điều đó có hợp lệ không? (Đoàn Xuân Hồng)

Yêu cầu:

Nhà máy này trước đây được UBND thành phố giao đất để làm hai dãy nhà tập thể cho cán bộ công nhân viên (những căn hộ này đã được kê khai làm sổ đỏ), một phần trong diện tích đất đó được dùng để xây dựng văn phòng công ty và người nhà tôi đã mua. Vậy tôi muốn hỏi:

– Việc mua bán này có hợp lệ không? Nếu không thì tại sao? Thẩm quyền để ký quyết định mua bán này thuộc cơ quan nào?

– Việc mua bán được coi là hợp lệ thì phải làm gì để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? Thủ tục cụ thể, là sổ hồng hay sổ đỏ?

Trả lời:

1. Đối với tổ chức kinh tế (trong nước) được Nhà nước giao đất thì có hai trường hợp như sau:

– Nhà máy được UBND thành phố giao đất không phải nộp tiền sử dụng đất hoặc phải nộp tiền sử dụng đất nhưng bằng nguồn vốn do ngân sách nhà nước cấp thì theo quy định tại điều 109, khoản 3 điều 110 Luật Đất đai năm 2003, Nhà máy đó không có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được giao.

Đối với các công trình xây dựng trên diện tích đất được giao (nhà) nếu nguồn kinh phí xây dựng không phải là nguồn vốn từ ngân sách nhà nước thì Nhà máy sẽ được bán cho tổ chức, cá nhân khác và người mua sẽ được Nhà nước tiếp tục giao đất theo mục đích đã xác định (khoản 3 Điều 109 Luật đất đai năm 2003).

– Nhà máy được giao đất có thu tiền sử dụng đất mà khoản tiền này đã trả không có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước thì theo quy định tại khoản 2, điều 110 Luật Đất đai năm 2003, nhà máy đó được quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các tài sản trên đất cho tổ chức, cá nhân khác.

Vì câu hỏi của bạn không nêu rõ Nhà máy được UBND thành phố giao đất có thu tiền sử dụng đất hay không thu tiền sử dụng đất và nguồn gốc của tiền sử dụng đất Nhà máy đã trả nên chúng tôi chưa thể trả lời cho bạn cụ thể về tính hợp pháp của việc mua bán đó. Về thẩm quyền ký kết giao dịch mua bán đó phụ thuộc vào quy định tại điều lệ tổ chức hoạt động của Nhà máy đó.

2. Nếu việc mua bán của người nhà bạn là hợp pháp thì có thể liên hệ Văn phòng đăng ký đất đai Sở Tài nguyên Môi trường thành phố để được hướng dẫn thủ tục chi tiết.

Luật sư Nguyễn Đức Quang
Văn phòng Luật sư Đức Quang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *