Thuế trước bạ với nhà đất đền bù

Thuế trước bạ với nhà đất đền bù

23/07/2008 10:37

Xin cho biết, khi nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở theo diện được đền bù do bị thu hồi nhà, đất do giải phóng mặt bằng thì có phải nộp lệ phí trước bạ không?

Xin cho biết, khi nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở theo diện được đền bù do bị thu hồi nhà, đất do giải phóng mặt bằng thì có phải nộp lệ phí trước bạ không?

Trả lời:

Theo thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng nhà, đất với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân phải nộp lệ phí trước bạ.

Tuy nhiên, trong trường hợp tổ chức, cá nhân đăng ký quyền sở hữu, sử dụng nhà, đất được đền bù (kể cả nhà, đất mua bằng tiền đền bù) khi Nhà nước thu hồi nhà, đất mà tổ chức, cá nhân đó đã nộp lệ phí trước bạ (hoặc không phải nộp, hoặc được miễn lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật) đối với nhà, đất bị thu hồi thì không phải nộp lệ phí trước bạ đối với nhà, đất đăng ký quyền sở hữu, sử dụng.

Nếu tổ chức, cá nhân được nhận đền bù bằng tiền, sau đó mua nhà, đất khác với diện tích lớn hơn phần diện tích nhà, đất bị thu hồi thì chỉ được miễn nộp lệ phí trước bạ tương ứng với phần diện tích nhà, đất bị thu hồi. Trong trường hợp này, khi kê khai lệ phí trước bạ, tổ chức, cá nhân đăng ký phải cung cấp các hồ sơ gồm quyết định thu hồi đất cũ và quyết định giao nhà, đất mới của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (bản sao); chứng từ nộp lệ phí trước bạ của chủ nhà đất bị Nhà nước thu hồi (bản gốc, bản sao, hoặc xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ nhà đất) hoặc quyết định được miễn nộp lệ phí trước bạ của cơ quan có thẩm quyền (trường hợp không có bản gốc thì dùng bản sao có công chứng); hóa đơn hoặc hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà, đất hợp pháp theo quy định của pháp luật, kèm theo chứng từ nhận tiền đền bù của cơ quan thu hồi nhà, đất trả (đối với trường hợp nhận đền bù bằng tiền).

Trường hợp tổ chức, cá nhân bị thu hồi đất chưa nộp lệ phí trước bạ đối với nhà, đất bị thu hồi thì phải nộp lệ phí trước bạ đối với nhà, đất được đền bù hoặc mua bằng tiền đền bù theo quy định hiện hành.

(Theo KT&ĐT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *