Thủ tục xin công nhận quyền sử dụng đất ở

Thủ tục xin công nhận quyền sử dụng đất ở

30/11/2011 14:20

Cùng chủ đề : Tư vấn về sổ đỏ

  • Được cấp 2 sổ đỏ cho cùng một mảnh đất hay không?
  • Thắc mắc về việc cấp sổ đỏ với trường hợp mảnh đất có nhiều người sở hữu
  • Ai được quyền nhận sổ đỏ thay người đã chết?

Tôi có căn nhà diện tích 42m2 ở quận 5 (TP.HCM). Theo bản đồ trước đây,
nhà tôi nằm chung trong một thửa đất trên 100m2. Nay tôi muốn làm thủ
tục xin tách thửa riêng để tiện trong việc xây lại nhà vì nhà đã quá cũ
nát.

Tôi có căn nhà diện tích 42m2 ở quận 5 (TP.HCM). Theo bản đồ trước đây, nhà tôi nằm chung trong một thửa đất trên 100m2. Nay tôi muốn làm thủ tục xin tách thửa riêng để tiện trong việc xây lại nhà vì nhà đã quá cũ nát.

Tôi muốn hỏi phải làm thủ tục thế nào và ở đâu để được tách thửa? Xin cảm ơn.

– Trả lời:

Theo quy định của pháp luật về đất đai, thủ tục tách thửa được thực hiện trong trường hợp đất đã được cấp sổ đỏ.

Theo thư của bà, tôi hiểu rằng phần nhà đất 42m2 mà bà đang sử dụng chưa được cấp giấy chứng nhận. Trong trường hợp này, bà cần làm thủ tục đề nghị Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất để được cấp sổ đỏ.

Để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bà phải được UBND phường xác nhận đất đã sử dụng ổn định từ trước ngày 1-7-2004 (ngày Luật đất đai hiện hành có hiệu lực), tại thời điểm sử dụng đất không có hành vi lấn chiếm, đất được sử dụng phù hợp với quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt và không có tranh chấp.

Khi được cấp giấy chứng nhận, bà phải nộp lệ phí trước bạ 0,5% trên giá trị nhà đất được công nhận (điều 6 thông tư 124/2011/TT-BTC).

Về tiền sử dụng đất, trường hợp bà đã bắt đầu sử dụng đất từ trước ngày 15-10-1993 (ngày Luật đất đai 1993 có hiệu lực), theo điểm a khoản 1 điều 14 nghị định 84/2007/NĐ-CP, khi được cấp giấy chứng nhận, bà không phải nộp tiền sử dụng đất.

Còn trường hợp bà đã bắt đầu sử dụng đất từ sau ngày 15-10-1993 cho đến trước ngày 1-7-2004, theo điểm a khoản 1 điều 15 nghị định 84/2007/NĐ-CP, khi được cấp giấy chứng nhận, bà phải nộp tiền sử dụng đất 50% giá đất ở theo bảng giá đất do UBND TP.HCM ban hành và có hiệu lực tại thời điểm được cấp giấy chứng nhận.

Sau khi được cấp sổ đỏ, bà sẽ làm thủ tục xin giấy phép xây dựng để tiến hành xây nhà mới.

Trân trọng.

Luật sư Huỳnh Văn Nông

(Nguồn Tuổi Trẻ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *