Thủ tục tách khẩu?

Thủ tục tách khẩu?

20/11/2011 07:44

Sổ hộ khẩu gia đình tôi đứng tên bà nội tôi. Tôi đã lập gia đình từ
năm 2009 nhưng vợ tôi chưa chuyển hộ khẩu về nhà chồng mà trong sổ hộ
khẩu chỉ có tên tôi và con gái tôi. Vậy tôi có tách hộ khẩu được không?

Sổ hộ khẩu gia đình tôi đứng tên bà nội tôi. Tôi đã lập gia đình từ năm 2009 nhưng vợ tôi chưa chuyển hộ khẩu về nhà chồng mà trong sổ hộ khẩu chỉ có tên tôi và con gái tôi. Vậy tôi có tách hộ khẩu được không?

Xin cho biết thủ tục như thế nào? Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Tại khoản 1, khoản 2 Điều 27 Luật Cư trú quy định điều kiện tách hộ khẩu như sau:

1. Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm:

a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;

b) Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật này mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.

2. Khi tách sổ hộ khẩu, người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này”

(Bạn đọc có thể tham khảo khoản 3 Điều 25, khoản 2 Điều 26 Luật Cư trú).

Như vậy, theo quy định của Luật Cư trú thì người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách hộ và nếu đã nhập khẩu theo quy định của Luật Cư trú được sự đồng ý bằng văn bản của chủ hộ là đủ điều kiện tách sổ hộ khẩu riêng.

Công ty Luật TNHH Đại Việt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *