Thủ tục chuyển quyền sử dụng đất

Thủ tục chuyển quyền sử dụng đất

10/04/2008 08:30

Tôi muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người thân, xin hỏi, tôi cần nộp hồ sơ ở đâu? Thủ tục cụ thể như thế nào, sau bao lâu sẽ có kết quả?

Tôi muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người thân, xin hỏi, tôi cần nộp hồ sơ ở đâu? Thủ tục cụ thể như thế nào, sau bao lâu sẽ có kết quả?

Trả lời:

Để thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, cần đem hồ sơ nộp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. Nếu hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại nông thôn thì nộp hồ sơ tại UBND xã, thị trấn nơi có đất để chuyển cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất được thực hiện như sau: Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, trích sao hồ sơ địa chính; gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp hoặc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận.

Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo nghĩa vụ tài chính, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hoặc UBND xã, thị trấn có trách nhiệm thông báo cho bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất hoặc UBND xã, thị trấn nơi có đất có trách nhiệm trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

(Theo KT&ĐT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *