Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

07/12/2009 08:57

Năm 1968, khi tham gia hoạt động trong hội phụ nữ của phường, do điều kiện kinh tế khó khăn nên tôi được Chủ tịch UBND phường cho vợ chồng tôi mảnh đất bỏ không ở gần UBND phường để lấy nơi làm ăn sinh sống.

Năm 1968, khi tham gia hoạt động trong hội phụ nữ của phường, do điều kiện kinh tế khó khăn nên tôi được Chủ tịch UBND phường cho vợ chồng tôi mảnh đất bỏ không ở gần UBND phường để lấy nơi làm ăn sinh sống.

Khi đó, ông Chủ tịch UBND chỉ nói là cho vợ chồng tôi chứ không hề ra một quyết định hay văn bản nào. Gia đình tôi đã xây nhà, sinh sống ở đó và hàng năm vợ chồng tôi vẫn nộp đủ các khoản phí, lệ phí đất theo qui định của Nhà nước và có tên trong sổ địa chính của UBND phường, nhưng chúng tôi vẫn chưa làm “sổ đỏ” cho mảnh đất đó. Nay vợ chồng tôi muốn chuyển nhượng mảnh đất đó để thêm tiền mua nhà ở nơi khác. Vậy tôi xin hỏi vợ chồng tôi có thể làm “sổ đỏ” để chuyển nhượng lại mảnh đất đó không?

Trả lời:

Theo quy định tại điểm b, khoản 1, điều 50 – Luật Đất đai 2003 thì: “1- Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, được ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính“.

Khoản 3, điều 49 – Luật Đất đai 2003 quy định về những trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó có trường hợp: “Người đang sử dụng đất theo quy định tại điều 50 và điều 51 của luật này mà chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.

Do đó trường hợp mảnh đất mà vợ chồng bà được Chủ tịch UBND phường cấp đã sử dụng ổn định từ năm 1968 tới nay và đã có tên trong sổ địa chính thì bà được quyền làm thủ tục đề nghị UBND cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2, điều 50 – Luật Đất đai năm 2003 về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: “2- Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở“.

Vợ chồng bà có thể tới UBND quận để làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo trình tự, thủ tục quy định tại điều 123 – Luật Đất đai. Khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi, nếu bà muốn bán diện tích đó thì bà phải làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất… tại văn phòng công chứng.

(Theo ANTĐ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *