Tag Archives: tư vấn luật đất đai

Tư vấn trực tuyến về luật đất đai

Tư vấn trực tuyến về luật đất đai 11/10/2011 21:39 Luật đất đai và các quy định của pháp luật về đất đai đã được các cơ quan nhà nước ban hành. Tuy nhiên, trong thực tiễn, không phải người dân nào cũng có thể hiểu hết được các điều và quy định của luật, […]

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở 24/10/2011 15:04 Bố mẹ tôi có lô đất 73m2 mà ông bà Ngoại để lại từ trước 1975, bố mẹ xây nhà cấp 4 ở từ đó đến nay, ông bà Ngoại không có giấy đăng bộ điền thổ, chỉ có xác nhận địa […]