Tag Archives: Tp Hồ Chí Minh

Điều kiện cấp sổ đỏ

Điều kiện cấp sổ đỏ 17/10/2009 11:09 Cùng chủ đề : Tư vấn về sổ đỏ Được cấp 2 sổ đỏ cho cùng một mảnh đất hay không? Thắc mắc về việc cấp sổ đỏ với trường hợp mảnh đất có nhiều người sở hữu Ai được quyền nhận sổ đỏ thay người đã chết? […]