Tag Archives: tiền sử dụng đất

Thủ tục đổi sang sổ hổng

Thủ tục đổi sang sổ hổng 21/12/2011 14:07 Cùng chủ đề : Tư vấn về sổ đỏ Được cấp 2 sổ đỏ cho cùng một mảnh đất hay không? Thắc mắc về việc cấp sổ đỏ với trường hợp mảnh đất có nhiều người sở hữu Ai được quyền nhận sổ đỏ thay người đã […]

Hợp thức hóa đất không đúng diện tích mua

Hợp thức hóa đất không đúng diện tích mua 01/01/2012 09:48 Gia đình tôi có một thửa đất diện tích 343m2 tại Đông Anh, Hà Nội. Thửa đất này do bố mẹ tôi mua của thôn từ năm 1991, khi còn là một cái ao. Từ đó đến nay gia đình tôi chưa được cấp […]

Quy định về nộp tiền sử dụng đất

Quy định về nộp tiền sử dụng đất 11/11/2011 08:25 Như thế nào được gọi là đất giáp mặt đường? Thửa đất nhà tôi dài 12m nhưng chỉ có 1/2 giáp mặt đường, còn lại 1/2 bị nhà khác che chắn; khi nộp tiền sử dụng đất thì giải quyết thế nào? Chúng tôi đang […]