Tag Archives: thủ tục tách thửa

Thủ tục xin công nhận quyền sử dụng đất ở

Thủ tục xin công nhận quyền sử dụng đất ở 30/11/2011 14:20 Cùng chủ đề : Tư vấn về sổ đỏ Được cấp 2 sổ đỏ cho cùng một mảnh đất hay không? Thắc mắc về việc cấp sổ đỏ với trường hợp mảnh đất có nhiều người sở hữu Ai được quyền nhận sổ […]