Tag Archives: thành phố

Giấy tờ để tách thửa

Giấy tờ để tách thửa 23/08/2009 06:42 Cùng chủ đề : Tư vấn về sổ đỏ Được cấp 2 sổ đỏ cho cùng một mảnh đất hay không? Thắc mắc về việc cấp sổ đỏ với trường hợp mảnh đất có nhiều người sở hữu Ai được quyền nhận sổ đỏ thay người đã chết? […]