Tag Archives: mục đích sử dụng đất

Quy định về nộp tiền sử dụng đất

Quy định về nộp tiền sử dụng đất 11/11/2011 08:25 Như thế nào được gọi là đất giáp mặt đường? Thửa đất nhà tôi dài 12m nhưng chỉ có 1/2 giáp mặt đường, còn lại 1/2 bị nhà khác che chắn; khi nộp tiền sử dụng đất thì giải quyết thế nào? Chúng tôi đang […]