Tag Archives: mua chung cư

TPHCM đề xuất 50% cư dân đồng thuận là tháo dỡ chung cư cũ

Theo quy định hiện nay, việc tháo dỡ, xây dựng mới chung cư cũ phải có sự đồng thuận của 100% chủ sở hữu. Trong thời hạn 3 tháng với chung cư nguy hiểm, 12 tháng với chung cư hư hỏng nặng, cộng đồng chủ sở hữu nhà chung cư được toàn quyền lựa chọn […]