Tag Archives: mẫu cầu thang

Những điểm chú ý khi thiết kế cầu thang

Những điểm chú ý khi thiết kế cầu thang 29/03/2012 08:50 Khi thiết kế cầu thang đặc biệt phải chú ý đến chiều cao bậc, bề rộng mặt bậc, bề rộng vế thang, chiều cao tay vịn cầu thang… Khi thiết kế cầu thang đặc biệt phải chú ý đến chiều cao bậc, bề rộng […]