Tag Archives: hợp đồng

Mua bán nền đất ở bằng giấy tay cần lưu ý gì?

Mua bán nền đất ở bằng giấy tay cần lưu ý gì? 16/10/2010 04:51 Tôi dự định mua một nền đất ở tại quận 9, TP.HCM, theo đó sẽ ký hợp đồng viết tay và đặt cọc cho bên bán trước 50% tiền mua nền đất. Phần tiền còn lại (50%), sẽ thanh toán sau […]

Giấy tờ để tách thửa

Giấy tờ để tách thửa 23/08/2009 06:42 Cùng chủ đề : Tư vấn về sổ đỏ Được cấp 2 sổ đỏ cho cùng một mảnh đất hay không? Thắc mắc về việc cấp sổ đỏ với trường hợp mảnh đất có nhiều người sở hữu Ai được quyền nhận sổ đỏ thay người đã chết? […]

Hủy hợp đồng mua bán đất

Hủy hợp đồng mua bán đất 30/05/2009 11:43 Cùng chủ đề : Tư vấn về sổ đỏ Được cấp 2 sổ đỏ cho cùng một mảnh đất hay không? Thắc mắc về việc cấp sổ đỏ với trường hợp mảnh đất có nhiều người sở hữu Ai được quyền nhận sổ đỏ thay người đã […]