Tag Archives: hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận

Thủ tục xin ghi nợ tiền sử dụng đất

Thủ tục xin ghi nợ tiền sử dụng đất 05/04/2012 10:41 Gia đình tôi ở Đồng Nai, đất được sử dụng từ những năm 1965, 1966. Diện tích đất thật sự khoảng 160m2. Đất dùng để cất nhà là gần 100m2. Gia đình tôi ở Đồng Nai, đất được sử dụng từ những năm 1965, […]