Tag Archives: giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hợp thức hóa đất không đúng diện tích mua

Hợp thức hóa đất không đúng diện tích mua 01/01/2012 09:48 Gia đình tôi có một thửa đất diện tích 343m2 tại Đông Anh, Hà Nội. Thửa đất này do bố mẹ tôi mua của thôn từ năm 1991, khi còn là một cái ao. Từ đó đến nay gia đình tôi chưa được cấp […]