Tag Archives: giay do

Sổ hồng có khác sổ đỏ?

Sổ hồng có khác sổ đỏ? 15/11/2011 08:47 Cùng chủ đề : Tư vấn về sổ đỏ Được cấp 2 sổ đỏ cho cùng một mảnh đất hay không? Thắc mắc về việc cấp sổ đỏ với trường hợp mảnh đất có nhiều người sở hữu Ai được quyền nhận sổ đỏ thay người đã […]