Tag Archives: giao dich dân sự

Hủy hợp đồng mua bán đất

Hủy hợp đồng mua bán đất 30/05/2009 11:43 Cùng chủ đề : Tư vấn về sổ đỏ Được cấp 2 sổ đỏ cho cùng một mảnh đất hay không? Thắc mắc về việc cấp sổ đỏ với trường hợp mảnh đất có nhiều người sở hữu Ai được quyền nhận sổ đỏ thay người đã […]