Tag Archives: Điều 95 Luật Hôn nhân và gia đình

Quyền sở hữu nhà sau khi ly hôn

Quyền sở hữu nhà sau khi ly hôn 13/03/2012 10:43 Vợ chồng tôi chung sống có đăng ký kết hôn 18 năm qua và hiện đang phát sinh tranh chấp. Vợ chồng tôi chung sống có đăng ký kết hôn 18 năm qua và hiện đang phát sinh tranh chấp. Anh em nhà chồng ép […]