Tag Archives: dat tho cu

Thủ tục chuyển sang đất thổ cư

Thủ tục chuyển sang đất thổ cư 16/11/2011 08:04 Cùng chủ đề : Tư vấn về sổ đỏ Được cấp 2 sổ đỏ cho cùng một mảnh đất hay không? Thắc mắc về việc cấp sổ đỏ với trường hợp mảnh đất có nhiều người sở hữu Ai được quyền nhận sổ đỏ thay người […]