Tag Archives: đất ở

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất 07/12/2009 08:57 Năm 1968, khi tham gia hoạt động trong hội phụ nữ của phường, do điều kiện kinh tế khó khăn nên tôi được Chủ tịch UBND phường cho vợ chồng tôi mảnh đất bỏ không ở gần UBND phường để lấy nơi làm ăn sinh […]

Giấy chuyển nhượng đất quy hoạch

Giấy chuyển nhượng đất quy hoạch 06/12/2006 16:25 Tôi có đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ tháng 8/1993, nhưng do chờ quy hoạch nên chưa được cấp. Tháng 12/2003, khu đất này được quy hoạch là khu dân cư. Tôi có đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng […]