Tag Archives: cap so do

Thủ tục xin công nhận quyền sử dụng đất ở

Thủ tục xin công nhận quyền sử dụng đất ở 30/11/2011 14:20 Cùng chủ đề : Tư vấn về sổ đỏ Được cấp 2 sổ đỏ cho cùng một mảnh đất hay không? Thắc mắc về việc cấp sổ đỏ với trường hợp mảnh đất có nhiều người sở hữu Ai được quyền nhận sổ […]

Sổ hồng có khác sổ đỏ?

Sổ hồng có khác sổ đỏ? 15/11/2011 08:47 Cùng chủ đề : Tư vấn về sổ đỏ Được cấp 2 sổ đỏ cho cùng một mảnh đất hay không? Thắc mắc về việc cấp sổ đỏ với trường hợp mảnh đất có nhiều người sở hữu Ai được quyền nhận sổ đỏ thay người đã […]