Tag Archives: boi thuong

Chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính vẫn được bồi thường

Chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính vẫn được bồi thường 04/11/2011 15:13 Gia đình tôi có 2 ha đất nông nghiệp trồng cây hằng năm. Theo quy hoạch, thời gian tới tỉnh chủ trương mở khu công nghiệp tại đây, vì vậy diện tích nói trên sẽ bị thu hồi. Gia đình tôi có […]