Sửa diện tích đất trong sổ đỏ

Sửa diện tích đất trong sổ đỏ

21/02/2008 11:21

Cùng chủ đề : Tư vấn về sổ đỏ

  • Được cấp 2 sổ đỏ cho cùng một mảnh đất hay không?
  • Thắc mắc về việc cấp sổ đỏ với trường hợp mảnh đất có nhiều người sở hữu
  • Ai được quyền nhận sổ đỏ thay người đã chết?

Gia đình tôi đã ở hơn 40 năm trên mảnh đất có diện tích 130 m2, không có tranh chấp, nhưng khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đầu năm 2005), thì chỉ ghi diện tích 124 m2. Vậy muốn sửa chữa giấy cho đúng thực tế thì cần những thủ tục gì và làm ở đâu?

Gia đình tôi đã ở hơn 40 năm trên mảnh đất có diện tích 130 m2, không có tranh chấp, nhưng khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đầu năm 2005), thì chỉ ghi diện tích 124 m2. Vậy muốn sửa chữa giấy cho đúng thực tế thì cần những thủ tục gì và làm ở đâu?

Trả lời:

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải căn cứ vào giấy tờ của người sử dụng đất. Nếu người sử dụng đất có giấy tờ về quyền đất quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 5, điều 50 của Luật Đất đai mà trên giấy tờ đó có ghi rõ về diện tích đất ở thì được cấp theo điện tích ghi trên giấy tờ đó.

Trường hợp đất ở có vườn ao mà trên giấy tờ không ghi rõ diện tích thì diện tích đất ở có vườn ao đó là bao nhiêu thì thực hiện theo quy định về hạn mức công nhận đất ở có vườn ao của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trường hợp không có giấy tờ quy định tại khoản 1, khoản 2, và khoản 5 điều 50 của Luật Đất đai thì hạn mức đất ở theo hạn mức giao đất ở do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định.

(Theo KT&ĐT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *