Rút sổ đỏ cũ làm giấy hồng mới

Rút sổ đỏ cũ làm giấy hồng mới

29/05/2007 12:32

Trước đây tôi có làm hồ sơ xin cấp giấy đỏ theo nghị định 181 (có ghi nhận tài sản trên đất). Hồ sơ đã niêm yết xong tại UBND phường nhưng chưa chuyển lên quận.

Trước đây tôi có làm hồ sơ xin cấp giấy đỏ theo nghị định 181 (có ghi nhận tài sản trên đất). Hồ sơ đã niêm yết xong tại UBND phường nhưng chưa chuyển lên quận.

Yêu cầu:

Nay tôi rút hồ sơ lại để cấp giấy hồng theo quy định mới có phải trở lại UBND phường nộp hồ sơ để niêm yết một lần nữa không?

Trả lời:

Bà Nguyễn Minh Trang, Trưởng phòng cấp chủ quyền nhà đất, Sở Xây dựng TP HCM, cho biết: “Theo quy định tại điều 13, quy định kèm theo quyết định 54 của UBND TP HCM, trường hợp cá nhân đã lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kế hoạch trước đây, nay lập hồ sơ cấp giấy hồng mới, đơn đề nghị cấp giấy hồng (theo mẫu) không cần niêm yết và xác nhận của UBND phường. Người làm thủ tục có thể sử dụng nội dung xác nhận trên đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng với kết quả niêm yết công khai trước đây để nộp lại cùng hồ sơ cấp giấy hồng mới”.

(Theo Tuổi Trẻ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *