Quy định về xây tường rào chung

Quy định về xây tường rào chung

02/06/2008 12:07

Ranh giới giữa khoảng sân của nhà tôi và nhà liền kề là một hàng rào. Tôi đang xây lại nhà và có bàn với hàng xóm mỗi gia đình bớt một ít đất để xây tường rào chung, nhưng không nhận được sự đồng ý.

Ranh giới giữa khoảng sân của nhà tôi và nhà liền kề là một hàng rào. Tôi đang xây lại nhà và có bàn với hàng xóm mỗi gia đình bớt một ít đất để xây tường rào chung, nhưng không nhận được sự đồng ý.

Yêu cầu:

Nhà hàng xóm bảo tôi muốn xây tường rào thì cứ xây trên phần đất của mình, không được lấn sang đất của họ. Tôi cho rằng, vì lợi ích chung nên tôi vẫn xây ở đúng vị trí của hàng rào cũ. Xin cho biết, pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?

Trả lời:

Điều 266, luật Dân sự năm 2005 quy định về quyền sở hữu đối với mốc giới ngăn cách các bất động sản như sau:

Chủ sở hữu bất động sản liền kề chỉ được dựng cột mốc, hàng rào, xây tường ngăn trên phần đất thuộc quyền sử dụng của mình. Những người sử dụng đất liền kề có thể thỏa thuận với nhau về việc dựng cột mốc, hàng rào, xây tường ngăn, trồng cây trên ranh giới để làm mốc giới ngăn cách giữa các bất động sản. Những vật mốc giới này là sở hữu chung của những người đó.

Trong trường hợp mốc giới ngăn cách chỉ do một bên tạo nên trên ranh giới và được chủ sở hữu bất động sản liền kề đồng ý thì mốc giới ngăn cách đó là sở hữu chung, chi phí để xây dựng do bên tạo nên chịu, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Nếu chủ sở hữu bất động sản liền kề không đồng ý mà có lý do chính đáng thì chủ sở hữu đã dựng cột mốc, hàng rào, xây tường ngăn phải dỡ bỏ.

Đối với cây là mốc giới chung, các bên đều có nghĩa vụ bảo vệ; hoa lợi thu được từ cây được chia đều, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Đối với mốc giới là tường nhà chung, chủ sở hữu bất động sản liền kề không được trổ cửa sổ, lỗ thông khí hoặc đục tường để đặt kết cấu xây dựng, trừ trường hợp được chủ sở hữu bất động sản liền kề đồng ý.

Trong trường hợp nhà xây riêng biệt nhưng tường sát liền nhau thì chủ sở hữu cũng chỉ được đục tường, đặt kết cấu xây dựng đến giới hạn ngăn cách tường của mình.

Đối chiếu quy định trên, nếu ông và nhà hàng xóm không thỏa thuận được với nhau về vị trí xây tường làm mốc giới ngăn cách giữa hai nhà, thì ông chỉ được xây tường ngăn trên phần đất thuộc quyền sử dụng của mình.

(Theo KT&ĐT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *