Phí trước bạ với chung cư tái định cư

Phí trước bạ với chung cư tái định cư

22/01/2007 17:21

Nhà của tôi bị giải tỏa năm 2002 và được bố trí tái định cư trong một căn hộ chung cư tại chỗ vào cuối năm 2004. Tôi đã trả hết tiền mua nhà bằng tiền đền bù giải tỏa.

Nhà của tôi bị giải tỏa năm 2002 và được bố trí tái định cư trong một căn hộ chung cư tại chỗ vào cuối năm 2004. Tôi đã trả hết tiền mua nhà bằng tiền đền bù giải tỏa.

Yêu cầu:

Tuy nhiên vừa qua, tôi có nhận được thông báo phải nộp lệ phí trước bạ để hợp thức hóa nhà. Vậy tôi có phải nộp lệ phí trước bạ đó hay không?  

Trả lời:

Ông Nguyễn Yểng, Chi cục Thuế quận 6, TP HCM trả lời câu hỏi này: “Nếu bạn mua căn hộ chung cư có diện tích lớn hơn diện tích nhà bị giải tỏa thì được miễn nộp lệ phí trước bạ tương ứng phần diện tích nhà, đất đã bị thu hồi. Riêng phần diện tích chênh lệch phải nộp lệ phí trước bạ. Trường hợp căn nhà bị giải tỏa chưa nộp lệ phí trước bạ thì bạn phải nộp lệ phí trước bạ căn hộ chung cư. Nếu không nộp lệ phí trước bạ thì bạn vẫn phải kê khai lập thủ tục trước bạ”.

(Theo Tuổi Trẻ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *