Phí trước bạ nhà xây riêng lẻ

Phí trước bạ nhà xây riêng lẻ

05/06/2007 08:56

Theo quy định, nhà xây dựng riêng lẻ được miễn lệ phí trước bạ phần xây dựng. Xin hỏi nhà xây dựng sau khi quy định có hiệu lực mới được miễn hay nhà xây dựng trước đó nhưng kê khai lệ phí trước bạ sau thời điểm quy định có hiệu lực cũng được xét miễn?

Theo quy định, nhà xây dựng riêng lẻ được miễn lệ phí trước bạ phần xây dựng. Xin hỏi nhà xây dựng sau khi quy định có hiệu lực mới được miễn hay nhà xây dựng trước đó nhưng kê khai lệ phí trước bạ sau thời điểm quy định có hiệu lực cũng được xét miễn?

Ông Nguyễn Yểng, Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận 6, TP HCM, cho biết: “Nhà đất đã có giấy tờ hợp lệ tức là đã có quyền sử dụng đất hợp pháp. Nếu tháo dỡ xây dựng lại thì theo điều 50, nghị định 90 ngày 6/9/2006 và thông tư số 02 ngày 8/1/2007 không phải nộp lệ phí trước bạ cho căn nhà mới xây dựng lại. Việc xem xét miễn lệ phí trước bạ không phụ thuộc vào thời điểm nhà xây dựng trước hay sau ngày nghị định 90 có hiệu lực thi hành mà căn cứ vào thời điểm kê khai lệ phí trước bạ từ ngày 8/10/2006 (ngày nghị định có hiệu lực) trở về sau.

(Theo Tuổi Trẻ)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *