Phân loại nhà như thế nào?

Phân loại nhà như thế nào?

29/09/2010 08:23

Tôi biết có các loại nhà từ cấp I đến cấp IV nhưng tiêu chí cụ thể để phân loại nhà thì dựa vào đâu? Nhà như thế nào thì được xếp loại từ cấp I đến cấp IV?

Tôi biết có các loại nhà từ cấp I đến cấp IV nhưng tiêu chí cụ thể để phân loại nhà thì dựa vào đâu? Nhà như thế nào thì được xếp loại từ cấp I đến cấp IV?

Trả lời

Việc phân loại nhà ở từ cấp I đến cấp IV dựa theo Thông tư 05 ngày 9-2-1993 của Bộ Xây dựng. Theo đó, nhà cấp I đảm bảo có phòng ngủ, phòng ăn, phòng tiếp khách. Bếp và nhà vệ sinh phải riêng biệt và cùng tầng với căn hộ. Vật liệu hoàn thiện phải là trát ốp lát, trang trí cao cấp. Khung cột, tường chịu lực làm bằng vật liệu không cháy… Nhà cấp I có niên hạn sử dụng từ 100 năm trở lên.

Nhà cấp II có chất lượng sử dụng tương đối cao. Các thiết bị và trang trí nội thất, điện nước, vệ sinh kém hơn nhà cấp I. Khung cột, tường, sàn và mái che cũng bằng vật liệu không cháy. Nhà cấp II có niên hạn sử dụng từ 50 năm trở lên.

Nhà cấp III có chất lượng sử dụng trung bình, từ chất lượng hoàn thiện (trang trí nội thất) đến mức độ trang thiết bị – kỹ thuật vệ sinh. Khung cột, tường, sàn và mái che của nhà cấp III làm bằng vật liệu khó cháy. Nhà cấp III có niên hạn sử dụng từ 20 năm trở lên.

Nhà cấp IV thường chỉ có một, hai phòng, sử dụng chung bếp, nhà vệ sinh. Chất lượng hoàn thiện bên trong, bên ngoài ngôi nhà ở mức thấp: trát vữa, quét vôi không ốp lát. Khung cột, tường chịu lực sử dụng vật liệu khó cháy có giới hạn chịu lửa đến 0,5 giờ. Mái, trần làm bằng vật liệu dễ cháy, mái fibrô, tôn. Nhà cấp IV có niên hạn sử dụng dưới 20 năm.

TT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *