Những nơi không được cấp GCN

Những nơi không được cấp GCN

26/04/2007 09:07

Theo Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội, căn cứ vào các quy định pháp luật về đất đai thì những trường hợp sau đây không được cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sở hữu nhà ở, sử dụng đất ở.

Theo Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội, căn cứ vào các quy định pháp luật về đất đai thì những trường hợp sau đây không được cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sở hữu nhà ở, sử dụng đất ở.

– Những trường hợp sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước có nguồn gốc đất ở cấp IV do cơ quan tự quản nay đã giải thể không còn đầu mối quản lý hoặc đã để các hộ tự quản được Công ty Quản lý và phát triển nhà Hà Nội bàn giao cho các quận, huyện.

– Phần diện tích nằm trong khu vực bảo vệ của các công trình hạ tầng như công trình đường bộ, đường sắt, đường thủy, đê điều, cầu cống, công trình thủy lợi, lưới điện cao cáp, các công trình cấp nước, thoát nước, khu vực bảo vệ vệ sinh nguồn nước, trạm cấp nước, xăng dầu, khi đốt, hệ thống thông tin liên lạc, khu vực bảo vệ các công trình an ninh, quốc phòng, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được Nhà nước công nhận.

– Các trường hợp này vẫn được tiếp tục sử dụng nhưng phải chấp hành các quy định về bảo vệ an toàn công trình, khi Nhà nước thu hồi đất được đền bù theo quy định hiện hành.

– Ngoài ra, phần diện tích lấn chiếm lòng đường; diện tích nằm trong khu vực đã có quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền cũng không được cấp GCN.

Trường hợp nhà, đất có một phần diện tích không được cấp GCN thì trên giấy phải thể hiện sơ đồ vị trí và ghi chú phần diện tích không cấp GCN.

(Theo KTĐT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *