Làm sổ đỏ với đất liền kề

Làm sổ đỏ với đất liền kề

04/01/2007 11:31

Nhà tôi ở chung cư đã được thanh lý, nhưng có một phần đất lưu không liền kề, đã sử dụng từ năm 1980. Xin hỏi, nay tôi có thể làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất đó không? Nếu làm được thì cần những thủ tục gì?

Nhà tôi ở chung cư đã được thanh lý, nhưng có một phần đất lưu không liền kề, đã sử dụng từ năm 1980. Xin hỏi, nay tôi có thể làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất đó không? Nếu làm được thì cần những thủ tục gì?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2, điều 48, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ, thì hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà toàn bộ hoặc một phần thửa đất không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 điều 50 của Luật Đất đai, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đất không có giấy tờ khi có đủ các điều kiện sau:

– Đất không có tranh chấp.

– Đất đã được sử dụng trước thời điểm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn được xét duyệt. Trường hợp đất được sử dụng sau thời điểm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn được xét duyệt thì phải phù hợp với quy hoạch hoặc kế hoạch đó. Thời điểm sử dụng đất do UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất xác nhận.

Đối với diện tích gia đình tự lấn chiếm trên, việc cấp giấy chứng nhận cho gia đình còn được căn cứ vào diện tích đất đã lấn chiếm, diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận và bình quân diện tích ở tại địa phương để xem xét.

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đìnhsẽ được thực hiện theo quy định tại điều 135 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã, thị trấn.

(Theo KT&ĐT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *