Không hộ khẩu, có được cấp sổ đỏ?

Không hộ khẩu, có được cấp sổ đỏ?

20/04/2007 11:25

Tôi là kỹ sư, học tập và làm việc tại Hà Nội 8 năm nay. Hiện tôi có ý định mua một căn hộ chung cư. Tôi muốn hỏi những người không có hộ khẩu Hà Nội như tôi có được đứng tên trong sổ đỏ không?

Tôi là kỹ sư, học tập và làm việc tại Hà Nội 8 năm nay. Hiện tôi có ý định mua một căn hộ chung cư. Tôi muốn hỏi những người không có hộ khẩu Hà Nội như tôi có được đứng tên trong sổ đỏ không?

Trả lời:

Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, tổ chức, cá nhân trong nước (không phụ thuộc vào nơi đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú), người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhà ở tạo lập hợp pháp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Giấy tờ về tạo lập nhà ở hợp pháp làm cơ sở để cấp giấy chứng nhận bao gồm:

1. Đối với cá nhân trong nước có nhà ở được tạo lập trước ngày 1/7/2006 (ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành) phải có một trong các giấy tờ sau:

– Giấy phép xây dựng nhà ở đối với trường hợp phải xin phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

– Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở hoặc giấy tờ về thanh lý, hóa giá nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước từ trước ngày 5/7/1994.

– Giấy tờ về giao, tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết.

– Giấy tờ về sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ mà nhà đất đó không thuộc diện Nhà nước xác lập sở hữu toàn dân theo quy định tại Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khóa XI về nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo XHCN trước ngày 1/7/1991, Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 2/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo XHCN trước ngày 1/7/1991.

– Giấy tờ về mua, bán, nhận, tặng, cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở đã có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của ủy ban nhân dân từ cấp xã trở lên; giấy tờ của tòa án hoặc cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền giải quyết cho được sở hữu nhà ở đã có hiệu lực pháp luật; trường hợp mua nhà ở của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở đầu tư xây dựng để bán thì phải có hợp đồng mua bán nhà ở đã được hai bên ký kết (không cần phải có công chứng hoặc chứng thực của UBND các cấp).

– Các trường hợp tạo lập nhà ở trên đất đã có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất được sử dụng vào mục đích làm đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai.

– Trường hợp người đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở có một trong các giấy tờ nêu trên nhưng không đứng tên trong các giấy tờ đó thì phải có thêm giấy tờ về việc đã mua, bán, nhận, tặng, cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở được UBND cấp xã trở lên xác nhận hoặc trong đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận phải có xác nhận của UBND cấp xã về việc có nhà ở do mua, nhận, tặng, cho, đổi, thừa kế nhà ở theo quy định của pháp luật.

– Trường hợp người đề nghị cấp giấy chứng nhận không có một trong những giấy tờ nêu trên thì phải có giấy tờ được UBND cấp xã xác nhận về hiện trạng nhà ở, đất ở không có tranh chấp về quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở và nhà ở được xây dựng trước khi có quy hoạch xây dựng hoặc phải phù hợp quy hoạch đối với trường hợp xây dựng sau khi có quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, điểm dân cư nông thôn theo quy định của pháp luật về xây dựng.

2. Cá nhân trong nước có nhà ở được tạo lập từ ngày 1/7/2006 (ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành) khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở phải có các giấy tờ sau:

– Trường hợp nhà ở do xây dựng mới thì phải có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất được sử dụng vào mục đích làm đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai.

– Trường hợp nhà ở do mua, nhận, tặng, cho, đổi, nhận thừa kế hoặc thông qua hình thức khác theo quy định của pháp luật thì phải có văn bản về giao dịch đó kèm theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã có ghi nhận về nhà ở hoặc một trong những giấy tờ về tạo lập nhà (đã nêu ở trên) của bên chuyển nhượng.

– Trường hợp mua nhà ở của doanh nghiệp đầu tư xây dựng để bán thì phải có hợp đồng mua bán nhà ở do hai bên ký kết, một trong những giấy tờ về dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán (quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư) và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

– Trường hợp mua nhà ở đang thuê thuộc sở hữu Nhà nước có từ trước ngày 1/7/2006 thì phải có hợp đồng mua bán nhà ở theo quy định tại Nghị định 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở.

Như vậy, trường hợp của bạn có thể được xem xét để cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

(Theo VNN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *