Hủy hợp đồng mua bán đất

Hủy hợp đồng mua bán đất

18/10/2008 09:26

Tôi mua đất và đã trả một phần tiền. Nay chủ đất muốn hủy hợp đồng mua, bán đất và trả lại tiền cho tôi. Tôi có quyền yêu cầu trả thêm lãi suất theo quy định của ngân hàng hay không?

Tôi mua đất và đã trả một phần tiền. Nay chủ đất muốn hủy hợp đồng mua, bán đất và trả lại tiền cho tôi. Tôi có quyền yêu cầu trả thêm lãi suất theo quy định của ngân hàng hay không?

Trả lời:

Thẩm phán Nguyễn Hoàng Đạt, Phó chánh Tòa dân sự TAND TP HCM, cho biết, theo điều 425 Bộ luật Dân sự, một bên có quyền hủy bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm hợp đồng. Bên hủy bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc hủy bỏ, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Khi bị hủy bỏ thì hợp đồng sẽ không có hiệu lực từ thời điểm giao kết, các bên phải hoàn trả cho nhau những tài sản đã nhận, nếu không hoàn trả được bằng tiền thì phải trả bằng hiện vật. Bên có lỗi trong việc hợp đồng bị hủy bỏ phải bồi thường thiệt hại.

Đối với trường hợp cụ thể của bạn, nếu muốn bên bán phải trả thêm tiền lãi suất ngân hàng, phải chứng minh được bên bán có lỗi trong việc ngừng thực hiện hợp đồng chuyển nhượng đất trên.

(Theo Pháp Luật TP HCM)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *