Hợp thức hóa nhà đất mua giấy tay qua nhiều đời chủ

Hợp thức hóa nhà đất mua giấy tay qua nhiều đời chủ

21/11/2011 07:58

Năm 2008 tôi có mua một căn nhà diện tích 4,6m x 13m bằng giấy tay. Thời điểm tôi mua nhà đã qua ba đời chủ. 

Năm 2008 tôi có mua một căn nhà diện tích 59,8m2 ở Hóc Môn (TP.HCM) bằng giấy tay. Thời điểm tôi mua nhà đã qua ba đời chủ. Căn nhà được người chủ thứ nhất xây dựng năm 2004, không phép; năm 2005 họ bán cho người chủ thứ hai.

Năm 2007 người chủ thứ ba mua lại căn nhà và bán cho tôi năm 2008. Tôi đã xin cấp số nhà ở huyện và có hộ khẩu tại căn nhà này. Nay tôi muốn làm sổ hổng và đã làm đơn gửi UBND xã nhưng nhân viên phòng địa chính nói không làm được do nhà mua năm 2008. Tôi có nói căn nhà được xây dựng từ năm 2004 nhưng họ không nói gì thêm.

Xin hỏi trong trường hợp này, căn nhà tôi đang sử dụng có làm được sổ hồng hay không? Xin cảm ơn.

Trả lời:

Theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành, nếu nhà và đất trên đã được sử dụng ổn định liên tục cho một mục đích chính nhất định từ thời điểm người chủ đầu tiên sử dụng đến thời điểm bạn tiến hành thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là giấy chứng nhận), đồng thời không phát sinh tranh chấp qua các lần thay đổi chủ sở hữu thì nhà, đất trên cũng được xem đã sử dụng ổn định, liên tục kể từ thời điểm người chủ đầu tiên sử dụng.

Theo đó, trong trường hợp căn nhà đã được người chủ đầu tiên xây dựng không phép vào thời điểm trước ngày 1-7-2004, bạn có thể được cấp giấy chứng nhận để chứng nhận quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở đối với căn nhà trên, nếu được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận nhà đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch xây dựng, đồng thời không thuộc một trong các trường hợp không được cấp giấy chứng nhận quy định tại điều 5 quyết định 54/2007/QĐ-UBND ngày 30-3-2007 của UBND TP.HCM.

(Bạn có thể tìm đọc quyết định này để được biết cụ thể hơn về các trường hợp không được cấp giấy chứng nhận).

Để được xem xét cấp giấy chứng nhận, bạn phải chuẩn bị hồ sơ nộp tại UBND huyện Hóc Môn. Hồ sơ gồm:

1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận theo mẫu (2 bản chính)

2. Giấy tờ về tạo lập nhà ở, đất ở (1 bản chính và 1 bản chụp)

3. Biên nhận hồ sơ đối với trường hợp chủ sở hữu đã nộp hồ sơ xin phép tồn tại (02 bản chụp)

4. Bản vẽ sơ đồ hiện trạng nhà ở – đất ở (2 bản chính).

Trường hợp bản vẽ hiện trạng nhà ở – đất ở đã có trong hồ sơ xin phép tồn tại nhà ở vi phạm xây dựng thì không phải lập bản vẽ mới.

Lưu ý:

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận của bạn phải được UBND cấp xã nơi có nhà đất xác nhận.

Ngoài ra, tùy thuộc sự phù hợp quy hoạch xây dựng, phù hợp kiến trúc toàn bộ hay không toàn bộ mà bạn sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận toàn bộ hay một phần ngôi nhà. Vì vậy, cách tốt nhất là bạn nên liên hệ UBND huyện Hóc Môn để được hướng dẫn cụ thể hơn đối với trường hợp của mình.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu

(Nguồn Tuổi Trẻ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *