Hồ sơ miễn thuế thu nhập từ bất động sản

Hồ sơ miễn thuế thu nhập từ bất động sản

31/12/2008 09:51

Bất động sản chuyển nhượng giữa vợ chồng cần bản sao hộ khẩu, giấy chứng nhận kết hôn hoặc quyết định ly hôn, tái hôn (đối với trường hợp chia nhà do ly hôn, hợp nhất quyền sở hữu do tái hôn).

Bất động sản chuyển nhượng giữa vợ chồng cần bản sao hộ khẩu, giấy chứng nhận kết hôn hoặc quyết định ly hôn, tái hôn (đối với trường hợp chia nhà do ly hôn, hợp nhất quyền sở hữu do tái hôn).

Dưới đây là các hồ sơ cụ thể để thực hiện việc miễn thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản:

Bất động sản chuyển nhượng giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ cần có một trong hai giấy tờ gồm bản sao sổ hộ khẩu (nếu cùng sổ hộ khẩu) hoặc bản sao giấy khai sinh. Trường hợp con ngoài giá thú thì phải có bản sao quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan có thẩm quyền.

Bất động sản chuyển nhượng giữa cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi cần có bản sao sổ hộ khẩu (nếu cùng sổ hộ khẩu) hoặc bản sao quyết định công nhận việc nuôi con nuôi của cơ quan có thẩm quyền.

Bất động sản chuyển nhượng giữa ông, bà nội với cháu nội hay ông, bà ngoại với cháu ngoại cần bản sao giấy khai sinh của cháu nội (ngoại) và bản sao giấy khai sinh của bố (mẹ) cháu nội (ngoại); hoặc bản sao sổ hộ khẩu có thể hiện mối quan hệ giữa ông bà nội (ngoại) với cháu nội (ngoại).

Bản sao sổ hộ khẩu hoặc bản sao giấy khai sinh là giấy tờ cần thiết trong trường hợp chuyển nhượng bất động sản giữa anh, chị, em ruột. Giấy tờ này để thể hiện mối quan hệ có chung cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha hoặc các giấy tờ khác chứng minh có quan hệ huyết thống.

Đối với bất động sản chuyển nhượng giữa cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể cần có bản sao sổ hộ khẩu ghi rõ mối quan hệ giữa cha chồng, mẹ chồng với con dâu; giữa cha vợ, mẹ vợ với con rể; hoặc bản sao giấy chứng nhận kết hôn và giấy khai sinh của chồng hoặc vợ làm căn cứ xác định mối quan hệ giữa người chuyển nhượng là cha chồng, mẹ chồng với con dâu hoặc cha vợ, mẹ vợ với con rể.

Trường hợp chuyển nhượng bất động sản thuộc đối tượng được miễn thuế nêu trên nhưng người chuyển nhượng không có giấy khai sinh hoặc sổ hộ khẩu thì phải có xác nhận của UBND cấp xã về mối quan hệ giữa người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng làm căn cứ để xác định thu nhập được miễn thuế.

Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được nhà nước giao đất không phải trả tiền hoặc được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Hồ sơ miễn thuế gồm bản sao quyết định giao đất của cơ quan có thẩm quyền ghi rõ mức miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, giữa cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; giữa cha chồng, mẹ chồng với con dâu; giữa cha vợ, mẹ vợ với con rể; giữa ông nội, bà nội với cháu nội, giữa ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; giữa anh chị em ruột với nhau. Hồ sơ miễn thuế đối với các trường hợp này được áp dụng tương tự như hồ sơ miễn thuế đối với trường hợp chuyển nhượng bất động sản nêu trên (khi chuyển nhượng giữa những người thân trong gia đình).

Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất. Hồ sơ miễn thuế: Văn bản thỏa thuận việc chuyển đổi đất giữa các bên được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Bản sao các giấy tờ đối với các trường hợp chuyển nhượng bất động sản phải có công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã. Trường hợp không có công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã thì người chuyển nhượng phải xuất trình bản chính để cơ quan thuế kiểm tra đối chiếu.

Nguồn: Bộ Tài chính

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *