“Hãy Cứ Khao Khát Hãy Cứ Dại Khờ” – 100 Câu Nói Truyền Cảm Hứng Steve Jobs

“Hãy Cứ Khao Khát Hãy Cứ Dại Khờ” – 100 Câu Nói Truyền Cảm Hứng Steve Jobs
Tri thức là khởi nguồn của mọi sức mạnh !
#tuduylamgiau
#kiemtien
#dautu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *