Giấy chuyển nhượng đất quy hoạch

Giấy chuyển nhượng đất quy hoạch

06/12/2006 16:25

Tôi có đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ tháng 8/1993, nhưng do chờ quy hoạch nên chưa được cấp. Tháng 12/2003, khu đất này được quy hoạch là khu dân cư.

Tôi có đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ tháng 8/1993, nhưng do chờ quy hoạch nên chưa được cấp. Tháng 12/2003, khu đất này được quy hoạch là khu dân cư.

Yêu cầu:

Ngày 15/12, UBND xã, phường đã lập hồ sơ gửi quận để xin cấp “sổ đỏ” cho các trường hợp như gia đình tôi. Vậy theo Luật Đất đai, tôi có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

Trả lời:

Trong thư ông không nêu rõ thửa đất ông đang sử dụng trước 15/10/1993 thuộc loại đất gì, nay thuộc loại đất gì, có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1, 2 và khoản 5 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003 hay không. Vì vậy, có thể quy vào một số trường hợp sau:

Thứ nhất, trường hợp thửa đất ông đang sử dụng ổn định, có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 điều 50 Luật Đất đai năm 2003, nếu được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Thứ hai, trường hợp thửa đất ông đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 điều 50 Luật Đất đai năm 2003 mà trên giấy tờ đó mang tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, nay được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp, thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Thứ ba, trường hợp thửa đất ông đang sử dụng không có các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 điều 50 Luật Đất đai năm 2003, nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15/10/1993, nay được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đối với nơi đã có quy hoạch sử dụng đất, thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Như vậy, nếu trước ngày 15/10/1993, thửa đất ông đang sử dụng là đất nông nghiệp, nay là đất ở, thì ông được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng phải nộp tiền sử dụng đất (tiền chuyển mục đích sử dụng đất).

(Theo KT&ĐT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *