Giá trị của trái phiếu tái định cư

Giá trị của trái phiếu tái định cư

30/04/2007 09:45

Tôi có mua lại phiếu tái định cư căn hộ chung cư của một người dân bị giải tỏa, được người này ủy quyền và ký hợp đồng bằng giấy tay. Xin hỏi việc mua bán như vậy có hợp pháp không và khi tranh chấp thì giải quyết ra sao?

Tôi có mua lại phiếu tái định cư căn hộ chung cư của một người dân bị giải tỏa, được người này ủy quyền và ký hợp đồng bằng giấy tay. Xin hỏi việc mua bán như vậy có hợp pháp không và khi tranh chấp thì giải quyết ra sao?

Trả lời

Luật gia Hoàng Thúc Kỳ, Hội Luật gia TP HCM, cho biết, trong trường hợp này, bên bán chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ chung cư nên người bán chưa có quyền sở hữu đối với căn hộ. Việc ký ủy quyền cho người mua chỉ trong phạm vi đi đóng các khoản tiền trả cho cơ quan chức năng và nhận giấy chủ quyền nhà. Bên mua không có bất cứ quyền nào đối với căn hộ chung cư. Thời hạn ủy quyền do hai bên thỏa thuận, nếu không có thỏa thuận thì việc ủy quyền chỉ có hiệu lực trong vòng một năm, kể từ ngày xác lập ủy quyền (điều 582 Bộ luật dân sự).

(Theo Tuổi Trẻ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *