Được bán nhà thừa kế

20/06/2007 09:03

Chúng tôi có 4 anh em đều định cư ở nước ngoài, nay được thừa kế ngôi nhà của cha mẹ để lại tại TP HCM. Xin cho biết chúng tôi có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở và quyền sử dụng đất; có được phép bán nhà không?

Chúng tôi có 4 anh em đều định cư ở nước ngoài, nay được thừa kế ngôi nhà của cha mẹ để lại tại TP HCM. Xin cho biết chúng tôi có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở và quyền sử dụng đất; có được phép bán nhà không?

Trả lời:

Khoản 1 điều 13 Nghị định của Chính phủ số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007, quy định trong trường hợp tất cả người nhận thừa kế là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam thì người nhận thừa kế không được cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên, những người này được chuyển nhượng hoặc tặng cho quyền sử dụng nhà ở và quyền sử dụng đất ở được thừa kế.

Trong trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng nhà ở và quyền sử dụng đất ở thì trình tự, thủ tục chuyển nhượng thực hiện theo điều 148 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP. Theo đó, người nhận thừa kế được đứng tên là bên chuyển nhượng trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Trong trường hợp chưa chuyển nhượng hoặc chưa tặng cho quyền sử dụng nhà ở và quyền sử dụng đất ở, người nhận thừa kế hoặc người đại diện có văn bản ủy quyền theo quy định nộp hồ sơ về việc nhận thừa kế tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để cập nhật vào sổ địa chính và theo dõi.

Theo quy định nói trên, các bạn không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở và quyền sử dụng đất ở nhưng được chuyển nhượng căn nhà đó. Tuy nhiên, trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng nhà ở và quyền sử dụng đất ở, các bạn phải hoàn tất thủ tục khai nhận di sản thừa kế theo quy định chung.

(Theo VnExpress)