Đo vẽ lại hồ sơ khi tách thửa đất

Đo vẽ lại hồ sơ khi tách thửa đất

02/10/2007 17:33

Tôi mua một nửa căn nhà. Trước khi lập hợp đồng và ra công chứng, tôi đã thuê một công ty đo vẽ bản đồ phần mua bán. Sau khi hoàn tất thủ tục, tôi đến phòng Quản lý đô thị làm thủ tục đề nghị cấp giấy hồng cho phần nhà đã mua thì cơ quan này yêu cầu phải vẽ lại bản vẽ mới.

Tôi mua một nửa căn nhà. Trước khi lập hợp đồng và ra công chứng, tôi đã thuê một công ty đo vẽ bản đồ phần mua bán. Sau khi hoàn tất thủ tục, tôi đến phòng Quản lý đô thị làm thủ tục đề nghị cấp giấy hồng cho phần nhà đã mua thì cơ quan này yêu cầu phải vẽ lại bản vẽ mới.

Yêu cầu:

Việc yêu cầu vẽ lại như vậy có đúng không?

Trả lời:

Kỹ sư Nguyễn Minh Trang, Trưởng phòng Cấp chủ quyền nhà đất, Sở Xây dựng TP HCM, cho biết, khi đã mua một nửa căn nhà, bạn phải làm thủ tục tách thửa đất cho bên mua và bên bán. Mỗi bên lập một bản vẽ nhà đất theo hiện trạng mới, theo thửa đất mới. Bên mua nhà đất được cấp giấy hồng mới, còn bên bán được cập nhật giảm diện tích nhà và đất đã bán trên giấy hồng cũ. Trường hợp có nhu cầu, chủ cũ có thể đề nghị các cơ quan chức năng cấp giấy hồng mới theo hiện trạng.

Theo quyết định của UBND TP HCM, trường hợp hiện trạng thửa đất có thay đổi về ranh giới khuôn viên so với nền bản đồ địa chính phải thực hiện việc trích đo vị trí thửa đất”. Do đó, bản vẽ mà bạn thuê công ty đo đạc để thực hiện mua bán nửa căn nhà và đất nêu trên, nếu chưa thực hiện việc trích đo vị trí thửa đất trên nền bản đồ địa chính thì khi lập thủ tục đề nghị cấp giấy hồng mới phải trích đo thửa đất theo quy định.

(Theo Tuổi Trẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *