Đất lâu chưa giải tỏa

Đất lâu chưa giải tỏa

31/12/2007 10:27

Gia đình tôi có một mảnh đất đã được UBND phường xác nhận là đất hợp lệ có từ trước năm 1993. Nhưng năm 1998, chính quyền phường thông báo đây là đất trong diện giải toả đền bù nên không được xây dựng.

Gia đình tôi có một mảnh đất đã được UBND phường xác nhận là đất hợp lệ có từ trước năm 1993. Nhưng năm 1998, chính quyền phường thông báo đây là đất trong diện giải toả đền bù nên không được xây dựng.

Yêu cầu:

Tuy nhiên, đến nay đã 8 năm mà tôi không thấy đơn vị nào giải tỏa, trong khi nhà ở xuống cấp, xin phép xây lại thì UBND phường không cho. Vậy xin hỏi, cấp nào có thẩm quyền trả lời đất có giải toả hay không?

Trả lời:

Điều 29 của Luật Đất đai năm 2003 quy định cụ thể về thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như sau:

– Chính phủ tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước; kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, quận, huyện thị xã, thành phố thuộc tỉnh tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương; kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương cấp dưới trực tiếp.

UBND xã, phường, thị trấn tổ chức, chỉ đạo thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương; phát hiện, ngăn chặn các hành vi sử dụng đất trái với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố.

– Trường hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố có diện tích đất phải thu hồi mà Nhà nước chưa thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng theo mục đích đã xác định trước khi công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Nếu người sử dụng đất không còn nhu cầu sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất và bồi thường hoặc hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Nhà nước cấm mọi hoạt động tự ý xây dựng, đầu tư bất động sản trong khu vực đất phải thu hồi để thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Trường hợp có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình gắn liền với đất phải thu hồi mà làm thay đổi quy mô, cấp công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

– Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án, công trình hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau ba năm không được thực hiện theo kế hoạch thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh hoặc huỷ bỏ và công bố.

Như vậy, theo quy định tại khoản 3, điều 29 của Luật Đất đai năm 2003, thẩm quyền trả lời đất có giải tỏa hay không sẽ thuộc về UBND thành phố. Vì vậy, bạn nên gửi đơn hỏi UBND thành phố để được trả lời. Cũng theo khoản 3, điều 29 của Luật Đất đai năm 2003, nếu như kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền xét duyệt và công bố công khai thì sau 3 năm không thực hiện, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt kế hoạch sử dụng đất đó phải xem xét lại, rồi tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện hay hủy bỏ quy hoạch để cho người dân yên tâm sinh sống tại khu đất đó.

(Theo KT&ĐT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *