Đăng ký hộ khẩu với giấy viết tay

Đăng ký hộ khẩu với giấy viết tay

23/10/2007 16:33

Trước đây, bạn tôi có mua 300 m2 đất bằng giấy tay, chưa sang tên nên chưa có sổ đỏ. Năm 2004, tôi mua lại của bạn tôi 50 m2 bằng giấy tay không có xác nhận của chính quyền địa phương và một năm sau xây nhà cấp 4 để ở. Xin hỏi tôi có được đăng ký thường trú hay tạm trú không và thủ tục đăng ký như thế nào?

Trước đây, bạn tôi có mua 300 m2 đất bằng giấy tay, chưa sang tên nên chưa có sổ đỏ. Năm 2004, tôi mua lại của bạn tôi 50 m2 bằng giấy tay không có xác nhận của chính quyền địa phương và một năm sau xây nhà cấp 4 để ở. Xin hỏi tôi có được đăng ký thường trú hay tạm trú không và thủ tục đăng ký như thế nào?

Trả lời:

Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, trước tiên, bạn cần phải đáp ứng điều kiện để được đăng ký thường trú theo quy định tại điều 19 Luật Cư trú. Theo đó, công dân có chỗ ở hợp pháp ở tỉnh nào thì được đăng ký thường trú ở tỉnh đó. Trường hợp công dân muốn đăng ký thường trú ở thành phố trực thuộc trung ương thì ngoài điều kiện chỗ ở hợp pháp, còn phải có thêm một số điều kiện khác. Cụ thể, điều 20 của Luật Cư trú quy định công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:

– Có chỗ ở hợp pháp và đã tạm trú liên tục tại thành phố đó từ một năm trở lên. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản.

– Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con.

+ Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc chuyển về ở với anh, chị, em ruột.

+ Người tàn tật, mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ.

+ Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ.

+ Người thành niên độc thân về sống với ông, bà nội, ngoại.

– Được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn và có chỗ ở hợp pháp. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản;

– Trước đây đã đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương, nay trở về thành phố đó sinh sống tại chỗ ở hợp pháp của mình. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản.

Trường hợp của bạn do chưa có giấy tờ chứng minh căn nhà đó thuộc quyền sở hữu của bạn, do đó, để chứng minh bạn có chỗ ở hợp pháp thì bạn cần liên hệ đến UBND cấp xã nơi có nhà ở để xin xác nhận rằng nhà ở, đất ở bạn hiện đang sử dụng không có tranh chấp về quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở (điều 5 nghị định 107/NĐ-CP ngày 25/6 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cư trú).

Nếu bạn đủ điều kiện để được đăng ký thường trú thì theo quy định tại điều 21 của Luật cư trú, bạn có thể liên hệ nộp hồ sơ đăng ký thường trú tại: công an huyện, quận, thị xã đối với thành phố trực thuộc Trung ương; và tại công an xã, thị trấn thuộc huyện, công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh đối với tỉnh.

Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm: phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu; giấy chuyển hộ khẩu; giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Đối với trường hợp bạn chuyển đến thành phố trực thuộc trung ương, phải có thêm tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp quy định tại điều 20 của Luật Cư trú như đã nêu ở trên.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đối với trường hợp bạn đăng ký tạm trú, bạn cũng phải có giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp tương tự như đối với trường hợp đăng ký thường trú, hoặc văn bản cam kết của bạn về việc có chỗ ở thuộc quyền sử dụng của bạn và không có tranh chấp về quyền sử dụng.

(Theo Tuổi Trẻ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *