Dầm bẹt, sàn chịu lực

Dầm bẹt, sàn chịu lực

16/07/2007 08:36

Tôi có phòng với diện tích sàn 5 x 5 m. Trên mặt sàn này, ở vị trí 1,8 m xây một bức tường 10 (gạch lỗ) cao 3,5 m. Để xây được và không để lộ dầm cả trên và dưới sàn thì nên bố trí dầm bẹt hay sàn chịu lực như thế nào? (Le Chuan)

Tôi có phòng với diện tích sàn 5 x 5 m. Trên mặt sàn này, ở vị trí 1,8 m xây một bức tường 10 (gạch lỗ) cao 3,5 m. Để xây được và không để lộ dầm cả trên và dưới sàn thì nên bố trí dầm bẹt hay sàn chịu lực như thế nào? (Le Chuan)

Trả lời:

Với diện tích 5 x 5 m và kết cấu 4 cột xung quanh thì dầm bao quanh cao khoảng 400 mm, như vậy để xây tường 110 mm (gạch lỗ) ở vị trí 1,8 m không quá khó khăn. Chúng tôi có đưa ra 2 giải pháp cho bạn:

Xây tường trực tiếp trên sàn

Với tường 110 gạch lỗ thì tải trọng của tường là không lớn. Ta có thể xây trực tiếp trên sàn với điều kiện độ dày của sàn tăng lên. Bình thường sàn dày 100 mm thì ta tăng sàn lên 150 mm (trong kết cấu bố trí sắt của sàn, để sắt D=10) như vậy tường xây lên không phá kết cấu sàn và không lo lộ dầm (vì đã xây trực tiếp trên sàn không cần dầm).

Xây tường trên dầm

Vẫn để sàn dày 100 mm nhưng tại chỗ tường xây ta có để dầm 110 mm (kích thước dầm rộng 110 mm cao khoảng 300-350 mm). Khi đó, tường xây trên dầm không sợ phá kết cấu sàn. Tường bằng kích thước dầm, không sợ lộ dầm ra ngoài

KTS Trần Xuân Bắc
VP Kiến trúc Architectural View

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *