Công trình không công nhận sở hữu

Công trình không công nhận sở hữu

05/06/2008 10:41

Hà Nội vừa có quy định như thế nào về nhà ở và các công trình xây dựng không được công nhận quyền sở hữu?

Hà Nội vừa có quy định như thế nào về nhà ở và các công trình xây dựng không được công nhận quyền sở hữu?

Trả lời:

Ngày 9/5, UBND TP Hà Nội đã ban hành quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng với quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó, điều 21 quy định các loại nhà ở, công trình xây dựng không được công nhận quyền sở hữu gồm:

1. Nhà ở, công trình xây dựng không có giấy tờ về nhà ở quy định tại Nghị định 90 của Chính phủ.

2. Nhà ở, công trình xây dựng không phép, sai phép sau ngày 1/7/2006 chưa được xử lý.

3. Nhà ở tạm, công trình xây dựng tạm.

4. Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, công trình xây dựng thuộc sở hữu toàn dân.

5. Nhà ở, công trình xây dựng nằm trong khu vực cấm xây dựng hoặc lấn chiếm mốc giới bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử, văn hóa đã xếp hạng.

6. Nhà ở, công trình xây dựng đã có quyết định hoặc thông báo giải tỏa, phá dỡ, hoặc đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7. Nhà ở, công trình xây dựng mà Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế có cam kết khác.

8. Nhà ở, công trình xây dựng có tranh chấp, khiếu nại, có liên quan đến quyền sở hữu.

(Theo KT&ĐT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *