Có giấy đỏ, làm thêm giấy hồng

Có giấy đỏ, làm thêm giấy hồng

04/05/2007 11:40

Nhà và đất cùng một chủ, đầu năm 2007, tôi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (chưa có ghi nhận tài sản trên đất). Sau đó, tôi xin phép xây dựng nhà và hoàn công theo quy định. Nay tôi có nhu cầu cấp thêm giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà phải làm sao?

Nhà và đất cùng một chủ, đầu năm 2007, tôi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (chưa có ghi nhận tài sản trên đất). Sau đó, tôi xin phép xây dựng nhà và hoàn công theo quy định. Nay tôi có nhu cầu cấp thêm giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà phải làm sao?

Trả lời:

Bà Nguyễn Minh Trang, Trưởng phòng cấp chủ quyền nhà đất, Sở Xây dựng TP HCM, cho biết, theo quy định, bạn có thể liên hệ UBND quận nơi có nhà ở để được giải quyết theo một trong hai cách:

– Lập thủ tục ghi nhận bổ sung trên giấy đỏ đối với phần diện tích nhà ở được xây dựng mới (theo đúng giấy phép xây dựng và biên bản hoàn công công trình).

– Làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (hay còn gọi là giấy hồng hai quyền) theo quy định mới. UBND quận sẽ thu hồi giấy đỏ, thời hạn giải quyết là 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ.

(Theo Tuổi Trẻ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *