Cô đòi chia nhà đất

19/09/2007 16:11

Năm 1975, ông bà nội cho ba tôi 1.000 m2 đất. Năm 1980, ba tôi được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và từ đó đến nay gia đình tôi sinh sống trên mảnh đất này.

Năm 1975, ông bà nội cho ba tôi 1.000 m2 đất. Năm 1980, ba tôi được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và từ đó đến nay gia đình tôi sinh sống trên mảnh đất này.

Yêu cầu:

Năm 1993, ông bà nội tôi mất, năm 2006 ba tôi mất. Vừa qua người cô của tôi định cư ở Mỹ về VN đòi cắt sổ chia 1.000 m2 đất nói trên. Xin hỏi mảnh đất của ba tôi có phải chia cho cô chú tôi không?

Trả lời:

Theo Luật sư Nguyễn Văn Hậu, mảnh đất 1.000 m2 đã thuộc quyền sử dụng hợp pháp của ba bạn. Nếu ba bạn không để lại di chúc thì những người được hưởng thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ba bạn gồm mẹ bạn (nếu còn sống), các người con của ba bạn (bao gồm con đẻ, con nuôi, con ngoài giá thú). Vì cô chú của bạn không thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ba bạn, nên họ không có quyền đòi chia quyền sử dụng đất từ 1.000 m2 mà ba bạn để lại.

(Theo Tuổi Trẻ)

LEAVE A REPLY